Peter Sahlin 1952 -2018 har tyvärr lämnat oss! V I F Käre Vän! 

Koncentrerad Peter, med Ockie i bakgrunden